Aufricht Fiber Optic Retractor | Aufricht Retractor Fiber Optic | Nasal Aufricht Fiberoptic Retractor | Rhinoplasty Fiber optic Retractor

Description

Aufricht Fiber Optic Retractor | Aufricht Retractor Fiber Optic | Nasal Aufricht Fiberoptic Retractor | Rhinoplasty Fiber optic Retractor

AUFRICHT NASAL RETRACTOR, 7″ (16CM), 10MM TIP, 45MM BLADE, WITH FIBER OPTIC LIGHT GUIDE